Skip to main content
UNIKT OCH INDIVIDUELLT

SÅ HÄR

FUNGERAR DET!

I Ortolabs fotbäddar använder vi avancerad teknologi, unika material och kvalificerat hantverk som förstärker fotens naturliga sätt att stabilisera upp och dämpa stötar. Därmed minskar risken för belastningsskador och rehabiliteringstiden förkortas också om du redan är skadad. Fotbäddarna bygger på Ortolabs tidigare världspatent, vilket gör dem unika. Detta förstärker fotens naturliga dynamik och de olika fotvalven tillåts stödja och stötdämpa maximalt i alla lägen.

Dynamiskt stöd i fotvalven stärker fotens naturliga rörelse. Ortolab-fotbäddarna är unika genom att de ger ett dynamiskt stöd åt både det längsgående och det tvärgående fotvalvet, samt samlar ihop fettkudden under hälen. Därmed förstärker fotbädden fotens egen stötdämpning, utan att låsa eller hindra.

Vanliga problem som Ortolabs fotbäddar kan förebygga. 

Eller hjälpa till att läka.

  • Plantar fasciit. Inflammation i senfäste, förstadiet till hälsporre
  • Hälseneproblem
  • Löparknä
  • Mortons tå. Nervinklämning vid nersjunket främre fotvalv
  • Hallux valgus. Deformerad stortåknöl
  •  Benhinneproblem
  • Hallux rigidus. Artros i stortåns grundled
  • Uttrampad fettkudde under hälen
  • Nertrampat längsgående och tvärgående fotvalv
  • Höft och ländryggsproblem
FÖR VEM? FÖR ALLA.

På jobbet och på träningen

Våra fötter belastas med upp till sju gånger vår egen kroppsvikt, beroende på vilka rörelser vi utför. Varje fot har 26 ben som ska samverka och de reagerar olika på belastning. Samtidigt hjälper fotvalven till att sprida belastningen. De stötar som foten inte absorberar går vidare upp genom kroppen och påverkar hälsenor, benhinnor, knän, höfter, rygg – ja, till och med nacken.

Vanliga frågor & svar

Vad kostar ett par Ortolab fotbäddar?

Mellan 500-2200 SEK/par beroende på typ av fotbäddar.

Var kan jag köpa era produkter?

Kolla under ”BOKA TID”. Där finns en lista med våra samarbetspartners över hela landet.

Jag har hälsporre (Plantar Fasciit). Hur kan era fotbäddar hjälpa mig?

Speciellt vid Plantar Fasciit (”smärta under hälens främre del”) är det viktigt med ett stöd av mycket stötdämpande material under hälen och längsgående fotvalvet. Dessutom gör ortopedteknikern en avlastning vid smärtpunkten. Många försöker med en mjuk hälkil, men då blir senskidan (Plantar Fascien) under foten ”hängande” ännu mer i luften utan stöd. Detta ökar belastningen än mer vid senskidans infästning vid hälbenet, där smärtan sitter.

Fungerar Ortolab fotbäddarna till de nya tunnare löparskorna?

Eftersom tunnare skor ger foten mindre skydd mot stötar och också sämre stabilitet, är det desto viktigare med dynamiska fotbäddar. Om du har en optimal stötupptagning och stabilitetshjälp närmast foten, så kan du också tillåta lättare och tunnare skor.

Motverkar Ortolab fotbädden pronation?

Ja, tillsammans med en lämplig sko kan foten ”styras” rätt, så att pronationen håller sig på en normal nivå.

Fungerar fotbäddarna till högklackat?

Nej, till höga klackar och dampumps går det oftast inte.

Kan man flytta fotbäddarna mellan olika skor?

Javisst, fotbädden anpassas till dina fötter och dessa ser lika ut och är lika stora oavsett vilka skor man använder. Därför slipas fotbäddarna in till t.ex. ett par sportskor eller promenadskor och kan därefter flyttas till de flesta av dina olika skor.

Får Ortolab fotbäddarna plats i alla typer av skor?

Allra bäst plats får de i skor där man kan ta ur en befintlig innersula. Men i de flesta skor till promenad (walking), löpning, inomhusidrott går det utmärkt. Även kängor, stövlar och pjäxor går bra. Till fotbollsskor och skridskor måste ortopedteknikern slipa extra tunt och smalt för att få plats. Till vissa smala och tajta ”kostymskor” får fotbäddarna inte plats.

Hur länge håller ett par Ortolab fotbäddar?

Beroende på hur ofta de flyttas mellan olika skor brukar de hålla flera år. HGP-stötdämpningsmaterialet klarar miljoner kompressioner utan att nämnvärt förlora sin kapacitet.

Kan man tvätta fotbäddarna?

Materialet i fotbäddarna består av ”stängda porer” som inte tar upp fukt/svett. Därför minimal lukt. Tvättas som handtvätt med flytande tvättmedel.

Var kommer det extremt stötdämpande materialet HGP som finns i Ortolabs fotbäddar ifrån?

Ortolab importerar HGP direkt och exklusivt från USA. HGP är framforskat av N.A.S.A. och används bl.a. för att ta upp vibrationer i rymdkapslar.

Medicinska frågor & svar

PRONATION

Fotens leder och mjukdelar utsätts för stora belastningar vid ett neutralt steg, men belastningen ökar dramatiskt vid felställningar. Detta kan leda till smärtor i fot, underben, knä och till och med högre upp i kroppen. I värsta fall kan det omöjliggöra motionsaktiviteter för individen i fråga. Dessa fotfelsställningar kan många gånger korrigeras med hjälp av korrekta fotbäddar. Observera att en måttlig pronation med en inåtrotation av foten är en del av fotens naturliga rörelse och inte som sådan en felställning.

ORTOLAB FOTBÄDDEN: Överpronation kan i varierande grad motverkas med ett dynamiskt hålfotsstöd som Ortolab fotbädden har. Dessutom kan foten styras rätt vid inslipningen av fotbäddar.

HÖFT- OCH LÄNDRYGGSPROBLEM

Höft- och ländryggsproblem kan ofta ha sitt ursprung i fötterna och en felaktig fotställning. Det kan till exempel vara en överpronation, vars skadliga rotation fortplantar sig uppåt i rörelseapparaten.

ORTOLAB FOTBÄDDEN:  Fotbädden motverkar överpronation, stötdämpar och främjar ett naturligt och korrekt rörelsemönster i foten, vilket får en positiv effekt även högre upp i rörelseapparaten.

KNÄ OCH HÖFTLED – ARTROS

ORTOLAB FOTBÄDDEN:  Den ökade stötdämpningen har en lindrande effekt vid artros både i knä och höftled.

KNÄ – HOPPARKNÄ

ORTOLAB FOTBÄDDEN:  Eftersom stötupptagningen förbättras avsevärt kan symptomen gå tillbaka.

KNÄ – LÖPARKNÄ

Löpare kan få besvär ifrån iliotibialbandet i anslutning till laterala femurepikondylen. Möjligen förvärras tillståndet av att personen i fråga belastar foten med en viss grad av överpronation.

ORTOLAB FOTBÄDDEN:  Genom att stödja fotens naturliga stötdämpning – både hälkuddens stötupptagning och de två valvens rörelse – så minskar skadlig överpronation och belastningen på knäet. Valet av skor har också betydelse.

BENHINNEINFLAMMATION

Det finns en mängd olika orsaker till skadan. Detta är en av de vanligaste överansträngningsskadorna. Nedan listas ett antal av de vanligaste orsakerna förutom ren överbelastning.
• Intensiv hopp-/ löpträning.
• Fotvalvens uppbyggnad, fotfelställningar.
• Ändrad eller felaktig typ av sko.
• Byte av underlag (inomhus-utomhus, gräs-grus, snö-barmark, mjukt-hårt mm.).
• För mycket träning på hårt underlag.
• Snabba riktningsförändringar och tvära stopp.

ORTOLAB FOTBÄDDEN:  Fotbäddens inbyggda stötdämpning minskar stressen på benhinnan/underbenet. En vanlig orsak till benhinneinflammation är också överpronation. Ortolab fotbäddens dynamiska stöd i hålfoten kan minska mycket av den skadliga överpronationen.

FRAMFOT – HALLUX RIGIDUS (STELHET I STORTÅLEDEN)

Artros, förslitning i stortåns grundled benämns Hallux rigidus eftersom den medför rörelseinskränkning på grund av kraftiga pålagringar runt ledytans kanter. Symptom: Stelhet och belastningssmärta i stortåns grundled. Märks mest vid avveckling av steget. Ibland värk efter ansträngning. Ofta resultatet av någon sorts trauma/eller upprepade trauma. Vanligt hos bl.a. fotbollspelare.

ORTOLAB FOTBÄDDEN:  Den dynamiska pelotten i framfoten kan hjälpa. Men här är det framförallt skovalet som är viktigt. Skorna måste ha bra ”rull”, där ”rullen” under skon underlättar avveckling av steget och gör det möjligt att gå normalt igen.

FRAMFOT – HALLUX VALGUS. (STORTÅDEFORMITETER)

Hallux valgus är ett tillstånd som kännetecknas av att stortån blir sned och att det växer ut en knöl på insidan av stortån. Hallux valgus är den vanligaste fotdeformiteten och förekommer framförallt hos kvinnor. Orsaken får anses vara ärftlig men skovalet är också av stor betydelse. Även framfots pronation kan öka belastningen på stortåledens insida.

ORTOLAB FOTBÄDDEN: Pelotten stöder det främre tvärgående fotvalvet och ger en upphöjning av framfotens tåben. Stödet i hålfoten (det längsgående fotvalvet) är också mycket viktigt för att inte avveckla steget över den onda tån. Extra breda skor (ev med utlästning över stortåleden) kan också hjälpa.

FRAMFOT – MORTONS TÅ (NERVINKLÄMMNING)

Känselnerven mellan 3:e och 4:e tån kan ibland komma i kläm och bilda en ömmande nervknuta, som kan ge svår belastningssmärta i form av värk med en huggande känsla. Det kan nästan kännas som om någon sätter en kniv i foten.

ORTOLAB FOTBÄDDEN:  Den dynamiska pelotten under det främre fotvalvet stöder de mellersta tåbenens ledhuvuden och ökar utrymmet, så att nerven avlastas.

FRAMFOT – NEDSJUNKET FRÄMRE FOTVALV

Det främre tvärgående fotvalvet syns inte från sidan, men det finns precis bakom mellanfotsbenens huvuden. Nedsjunkna främre fotvalv kan skapa mycket smärta i framfoten när den belastas. Man kan lättare få förhårdnader och upplever att foten blir trött. Mellanfotsbenen i framfoten överbelastas. Detta kan även ge upphov till Hammartå (tårna blir överdrivet böjda).

ORTOLAB FOTBÄDDEN: Kombinationen av det dynamiska stödet i hålfoten och den dynamiska pelotten, lyfter och avlastar det främre fotvalvet utan att låsa den naturliga rörelsen.

MELLANFOT – NERTRAMPAT LÄNGSGÅENDE FOTVALV

Det längsgående valvet har tappat sin ursprungliga form och givit vika. Därmed fungerar inte fotens biomekaniska stötdämpning som den ska, vilket kan leda till inflammationer och en rad andra problem i foten när benstrukturen, muskler, senor etc inte är på rätt plats.

ORTOLAB FOTBÄDDEN:  Genom att ge ett dynamiskt stöd till det längsgående fotvalvet återskapar Ortolab fotbädden valvets form och funktion, utan att låsa den naturliga rörelsen. Kan därigenom även minska problem med överpronation.

BAKRE FOT – HÄLSENEPROBLEM

Hälseneproblem är i regel relaterade till överansträngning och medför smärtor, svullnad och ömhet i anslutning till senan. Överbelastningsskador uppstår framförallt inom motions- och idrottsaktiviteter med mycket löpning och hopp.

ORTOLAB FOTBÄDDEN: Kan ge viss hjälp genom att stödja och avlasta hela fotens rörelseapparat och då speciellt det dynamiska stödet i både längs- och tvärgående fotvalvet.

BAKRE FOT – UTTRAMPAD HÄLKUDDE

Fettkudden under hälen är uttrampad och har tappat sin elasticitet. Hälbenet blir alltför exponerat för stötar vid fotisättningen, varvid smärta uppstår.

ORTOLAB FOTBÄDDEN: Det extremt stötdämpande HGP materialet under hälen och koppformen som håller ihop sidorna av hälen, återskapar hälkuddens funktion.

BAKRE FOT – PLANTAR FASCIIT/HÄLSPORRE

Vid Plantar fasciit, som är förstadiet till hälsporre, kan smärtan antingen komma plötsligt eller smygande och börjar ofta under hälen i en punkt på hälens insidas främre del. Smärtan kan sträcka sig mot mitten av längsgående fotvalvet och mot bakre delen av vristen. Första tecknet är att det gör ont när man tar de första stegen på morgonen eller efter vila. Initialt är det en överbelastningsskada, vanligast för högvalvade fötter, där det hela tiden blir en större belastning på senskidan.

ORTOLAB FOTBÄDDEN:  Det extremt stötdämpande HGP-materialet stöder och stötdämpar hela foten och då särskilt det längsgående fotvalvet. På detta sätt minskar det belastningen där Plantar fasciian (senan som bildar hålfoten) fäster vid hälbenet. Ofta görs dessutom avlastningar av våra ortopedtekniker, vid smärtpunkten.