Skip to main content

SÅ ARBETAR VI

MED HÅLLBARHET

Vi har alla ett ansvar att värna om vår planet. Ortolabs syn på hållbarhet bygger på tre grundpelare: design, livslängd och medvetenhet.

Vår filosofi

På Ortolab arbetar vi aktivt för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi tillverkar våra teknologiskt avancerade fotbäddar i slitstarka material, som ger produkterna maximal livslängd. I vår produktion strävar vi hela tiden efter att ligga i framkant när det gäller materialval, resurssnålhet och recycling. Vi klimatkompenserar för alla våra medarbetare och samverkar med organisationen GoClimateNeutral för att skapa intern medvetenhet om klimatfrågor.

Vår ambition är att skapa extremt stötdämpande fotbäddar som går att använda i så många sammanhang som möjligt och som stärker människors hälsa och välbefinnande i rörelse. 

Våra mål

 Ortolab deltar i kampen för en hållbar utveckling. Vårt fokus ligger på tre av FN:s globala klimatmål från 2015:

  • Vi vill bidra till människors hälsa och välbefinnande.
  • Vi vill hjälpa till att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
  • Vi vill också bidra till minskad klimatpåverkan.

För oss är det nämligen självklart att alla har rätt till ett hälsosamt liv i en hälsosam värld.

Vår hållbarhetstatus

Energikällor. Ortolab använder fossilfri och förnybar el från vattenkraft. För att värma och kyla vår fabrikslokal använder vi bergvärme.

Materialval. Vi strävar alltid efter att välja de bästa materialen ur miljösynpunkt. I nuläget tittar vi på möjligheten att införa alternativ till PU-skum. Det nya materialet kan då vara delvis vara träbaserat. På så vis kan restprodukter efter vårt PU-skum återvinnas till energi.

Recycling.Ortolab återvinner alla restprodukter eller spillbitar som uppstår under produktionen.

Källsortering. Vi källsorterar alla sopor som vårt arbete ger upphov till.

Långsiktighet. I vår bransch är det tyvärr omöjligt att vara helt fossilfri just nu. Det beror på att återvinningsbara fotbäddar har väldigt kort livslängd – de håller endast i ett par veckor. Tillverkningen av återvinningsbara fotbäddar skulle därmed kräva oerhört mycket energi och leda till ökade koldioxidutsläpp. Därför satsar Ortolab istället på att ta fram produkter med maximal slitstyrka och livslängd. Vi ser även till att våra fotbäddar går att flytta mellan olika skor och att de kan användas i flera olika sammanhang.

Minimerade avtryck. För att minska vårt klimatavtryck i största möjliga mån, köper vi endast de produkter och det material som vi verkligen behöver.

Materialbesparingar. Vissa av våra fotbäddar innehåller en bas i form av så kallade EVA-plattor. I dagsläget har vi minskat plattornas tjocklek från 14 till 10 millimeter. Tack vare detta sparar vi in en tredjedel av vår basmaterialåtgång. Vi minskar även volymen på våra EVA-transporter, då mer material ryms i en och samma leverans.