Skip to main content

Pronation & supination

Fotens leder och mjukdelar utsätts för stora belastningar även vid ett normalt steg, men belastningen ökar dramatiskt vid felställningar som medför överpronation och supination. Detta innebär att foten överroterar inåt (pronerar) eller utåt (supinerar) vid markkontaktsfasen. Detta kan leda till olika smärtor i fot, underben, knä och till och med högre upp i kroppen, som rygg och nacke. En måttlig pronation med en inåtrotation av foten är en del av fotens naturliga rörelse och inte som sådan en felställning.

Ortolabs fotbäddar:

Överpronation kan i varierande grad motverkas med ett dynamiskt hålfotsstöd med rätt höjd som Ortolab AFS fotbädden har. Dessutom kan foten styras rätt vid inslipningen av våra fotbäddar Ortolab HGP Individ.

Supination kan motverkas genom att höja framfotens utsida vid inslipningen av Ortolab HGP Individ fotbäddarna.

Var kan jag köpa era produkter?

För våra individuellt utprovade fotbäddar, se menyn ”Utprovning” i toppen på sidan. Ortolab AFS kan du beställa i vår shop.

Fotbäddar, sulor, skoinlägg ... Ortolab – störst i Sverige på individuellt anpassade fotbäddar